Produk Biomas

Produk Kami

EMPTY FRUIT BUNCH (EFB PELLET)

Pelet EFB adalah satu bentuk inovasi produk berasaskan 100% tandan sawit kosong. Pelet biomass secara umumnya menyerupai bentuk silinder yang mempunyai diameter antara 8mm sehingga 10mm. Panjangnya diantara 15 ke 25 mm setiap satu.

Tandan sawit kosong adalah sisa yang tinggal setelah buah sawit segar dikeluarkan untuk proses pemerahan bagi menghasilkan minyak. Justeru itu ia di klasifikasi sebagai sebahagian sisa dari kilang memproses sawit. Tandan Sawit Kosong mempunyai kandungan Nutrient yang tinggi dan sesuai untuk digunakan bagi meningkatkan tahap kesuburan tanah.

Tandan sawit kosong (EFB)secara fizikalnya memiliki kelembapan yang sangat tinggi (>60%), Keadaan ini tidak sesuai untuk dijadikan sebagai bahan bakar kerana ia akan menjadikan suhu pembakaran lebih rendah dan kurang cekap bagi penghasilan tenaga. Selain itu keadaan fizikalnya yang besar juga akan memberi kesan keatas kos penghantaran dan pengurusan inventori.

Inovasi tandan sawit kosong kepada Pellet EFB dapat mengurangkan kadar kelembapan sehingga 80% . Keadaan ini membantu meningkatkan suhu ketika pembakaran dilaksanakan seterusnya menyumbang kepada penghasilan tenaga lebih cekap. Selain itu, bentuk fizikal pelet yang lebih kecil sangat membantu dari sudut pengurusan inventori dan penghantaran.

Oleh yang demikian inovasi tandan sawit kosong kepada pelet EFB juga boleh dikategorikan sebagai satu kejayaan dalam bidang biomass bagi menyokong usaha-usaha kearah penggunaan tenaga boleh diperbaharui.

Sedang dikemaskini.

Pengenalan

Pelet EFB adalah satu bentuk inovasi produk berasaskan 100% tandan sawit kosong. Pelet biomass secara umumnya menyerupai bentuk silinder yang mempunyai diameter antara 8mm sehingga 10mm. Panjangnya diantara 15 ke 25 mm setiap satu.

Tandan sawit kosong adalah sisa yang tinggal setelah buah sawit segar dikeluarkan untuk proses pemerahan bagi menghasilkan minyak. Justeru itu ia di klasifikasi sebagai sebahagian sisa dari kilang memproses sawit. Tandan Sawit Kosong mempunyai kandungan Nutrient yang tinggi dan sesuai untuk digunakan bagi meningkatkan tahap kesuburan tanah.

Tandan sawit kosong (EFB)secara fizikalnya memiliki kelembapan yang sangat tinggi (>60%), Keadaan ini tidak sesuai untuk dijadikan sebagai bahan bakar kerana ia akan menjadikan suhu pembakaran lebih rendah dan kurang cekap bagi penghasilan tenaga. Selain itu keadaan fizikalnya yang besar juga akan memberi kesan keatas kos penghantaran dan pengurusan inventori.

Inovasi tandan sawit kosong kepada Pellet EFB dapat mengurangkan kadar kelembapan sehingga 80% . Keadaan ini membantu meningkatkan suhu ketika pembakaran dilaksanakan seterusnya menyumbang kepada penghasilan tenaga lebih cekap. Selain itu, bentuk fizikal pelet yang lebih kecil sangat membantu dari sudut pengurusan inventori dan penghantaran.

Oleh yang demikian inovasi tandan sawit kosong kepada pelet EFB juga boleh dikategorikan sebagai satu kejayaan dalam bidang biomass bagi menyokong usaha-usaha kearah penggunaan tenaga boleh diperbaharui.

Kelebihan & Manfaat

Sedang dikemaskini.

Proses Pellet EFB

Aplikasi Pellet EFB

Spesifikasi Pellet EFB

PALM KERNEL SHELL

Cengkerang/Tempurung Kelapa Sawit (PKS) adalah salah satu bentuk sisa dari kilang pengeluar minyak sawit.

Cengkerang/Tempurung kelapa sawit mempunyai saiz yang kecil sekitar 10mm dan fizikalnya adalah keras.

Selain itu cengkerang kelapa sawit juga memupunyai kadar kelembapan yang rendah berbanding sisa lain yang terhasil dari proses perahan minyak.

Kebanyakan kilang sawit menggunapakai semula sebahagian PKS sebagai bahan bakar bagi menjana tenaga elektrik untuk keperluan ladang sawit.

Sedang dikemaskini.

Pengenalan

Cengkerang/Tempurung Kelapa Sawit (PKS) adalah salah satu bentuk sisa dari kilang pengeluar minyak sawit.

Cengkerang/Tempurung kelapa sawit mempunyai saiz yang kecil sekitar 10mm dan fizikalnya adalah keras.

Selain itu cengkerang kelapa sawit juga memupunyai kadar kelembapan yang rendah berbanding sisa lain yang terhasil dari proses perahan minyak.

Kebanyakan kilang sawit menggunapakai semula sebahagian PKS sebagai bahan bakar bagi menjana tenaga elektrik untuk keperluan ladang sawit.

Kelebihan & Manfaat

Sedang dikemaskini.

PRIMERA EFB PELLET

Primera EFB Pellet adalah produk yang terhasil dari penambahbaikan proses EFB Pellet.

Primera EFB pellet mempunyai ciri yang lebih rapuh dan ringan kerana kadar kelembapan produk adalah lebih rendah berbanding EFB Pellet biasa.

Sedang dikemaskini.

Pengenalan

Primera EFB Pellet adalah produk yang terhasil dari penambahbaikan proses EFB Pellet.

Primera EFB pellet mempunyai ciri yang lebih rapuh dan ringan kerana kadar kelembapan produk adalah lebih rendah berbanding EFB Pellet biasa.

Kelebihan & Manfaat

Sedang dikemaskini.

BIO CHAR

Biochar dihasilkan melaui proses “pyrolysis” atau gasifikasi dimana biomass akan dibakar dalam ruang yang hampir tiada oksigen.

Kami memiliki keupayaan untuk menghasilkan (3) jenis Biochar seperti berikut:

  1. Biochar berasaskan tandan sawit kosong.
  2. Biochar berasakan Cengkerang /tempurung kelapa sawit
  3. Biochar berasaskan Cengkerang/ Tempurung Kelapa.

Biocha mampu membantu  mengurangkan pemanasan global melalui  kaedah mengawal pelepasan gas rumah hijau keudara.

Karbon yang wujud pada Biochar menghalang daripada penguraian berlaku dan boleh mengekalkan kandungan karbon pada tanah sehingga ratusan ke ribuan tahun

Apabila Biochar diletakkan pada tanah bagi tujuan pemuliharaan  kesan adalah ia akan menjadi karbon negative.

Pengenalan

Biochar dihasilkan melaui proses “pyrolysis” atau gasifikasi dimana biomass akan dibakar dalam ruang yang hampir tiada oksigen.

Kami memiliki keupayaan untuk menghasilkan (3) jenis Biochar seperti berikut:

  1. Biochar berasaskan tandan sawit kosong.
  2. Biochar berasakan Cengkerang /tempurung kelapa sawit
  3. Biochar berasaskan Cengkerang/ Tempurung Kelapa.
Kelebihan & Manfaat

Biocha mampu membantu  mengurangkan pemanasan global melalui  kaedah mengawal pelepasan gas rumah hijau keudara.

Karbon yang wujud pada Biochar menghalang daripada penguraian berlaku dan boleh mengekalkan kandungan karbon pada tanah sehingga ratusan ke ribuan tahun

Apabila Biochar diletakkan pada tanah bagi tujuan pemuliharaan  kesan adalah ia akan menjadi karbon negative.

The harder you work for something, the greater you’ll feel when you achieve it.