Perkhidmatan Lain

Pengurusan Acara

PENGURUSAN ACARA USSB

Berbekalkan pengalaman menganjurkan dan menguruskan acara di seluruh pelusuk negara, USSB EVENT mengendalikan acara anda sebaiknya untuk memudahkan kerja anda dan memberikan pengalaman yang luar biasa. Dari persidangan besar hingga kempen penjenamaan dan acara kecil, kami berusaha memahami keperluan dan objektif anda sebelum meletakkan pelan dan tema untuk mencipta peristiwa yang melebihi jangkaan pemikiran. Perancangan dan pelaksanaan terperinci sepanjang tahun telah membolehkan kami membantu pelanggan kami mencipta sejarah yang tidak dapat dilupakan.

PERKHIDMATAN KAMI

Pengurusan Acara (Menguruskan acara anda dari awal sehingga akhir):

 • Exhibition – Exhibition booth design and activities
 • Interior – Interior, furniture & structure design
 • Grand Opening – Boutique outlet opening
 • Launching – Products launching
 • Roadshow – Various products showcase
 • Roadtour – Products showcase tour
 • Media Event – Press conference
 • Concert – Artist concert
 • Gala Dinner – Corporate dinner, activities & engagement
 • Marathon & Sports – Running, football & healthy exercise

KEKUATAN KAMI

 • Idea & Konsep – Membina idea dan konsep seterusnya menjadikannya reality
 • Perancangan Acara – Meliputi Logistik, aturcara, acara, perhubungan dan event flow
 • Production & Execution – Pembinaan sturktur dan persiapan pra-program
 • Post Event – postmortem dengan pelanggan selepas acara untuk penambahbaikan

Latihan, Motivasi dan Perundingan

MOTIVASI PASUKAN CEMERLANG

Program pembelajaran berasaskan pengalaman ini direka dengan teliti untuk membantu peserta memahami lebih banyak tentang diri mereka serta bekerja sebagai seorang anggota pasukan. Selain memperbaiki keyakinan diri dan membina kepercayaan di antara rakan kerja, peserta akan memperolehi kemahiran kepimpinan serta kemahiran bekerja secara berpasukan dan membolehkan mereka berdikari di tempat kerja. Melalui program ini, peserta akan mengetahui bagaimana untuk menghadapi cabaran-cabaran ini, berfikir di atas kaki sendiri dan menjadi pekerja yang lebih baik kepada majikan, masyarakat dan negara.

OBJEKTIF

 • Mengetahui peranan yang perlu dimainkan oleh mereka sebagai seorang ahli di dalam organisasi
 • Meningkatkan Rasa Seronok bekerja
 • Memperkukuhkan lagi hubungan erat pasukan
 • Teknik mudah Urus Konflik dan Tekanan

KAEDAH PENYAMPAIAN

Pendekatan interaktif dan ‘experiental’ dengan memberi penekanan kepada aspek teori dan amali melalui:

 • Ceramah interaktif
 • Aktiviti berkumpulan
 • Tugasan individu
 • Persembahan video
 • Role play
 • Demonstrasi

TRANSFORM TEAM

Program pembelajaran berasaskan pengalaman ini direka dengan teliti untuk membantu peserta memahami lebih banyak tentang diri mereka serta bekerja sebagai seorang anggota pasukan. Selain memperbaiki keyakinan diri dan membina kepercayaan di antara rakan kerja, peserta akan memperolehi kemahiran kepimpinan serta kemahiran bekerja secara berpasukan. Dalam program ini, peserta akan diberi penekanan bahawa dalam hidup ini, mereka akan sentiasa berhadapan dengan cabaran-cabaran.

OBJEKTIF

 • Memahami 5 formula langkah membudayakan kerja berpasukan bagi mencapai matlamat organisasi
 • Memperkasakan kemahiran kepimpinan
 • Berkomunikasi secara berkesan serta memahami pentingnya komunikasi interpersonal dalam kerja berpasukan
 • Membudayakan semangat bekerjasama dan mengatasi sikap menyalahkan antara satu sama lain dalam mencapai matlamat

KAEDAH PENYAMPAIAN

Pendekatan interaktif dan ‘experiental’ dengan memberi penekanan kepada aspek teori dan amali melalui:

 • Ceramah interaktif
 • Aktiviti ‘outdoor’
 • Tugasan individu
 • Persembahan video
 • Role play
 • Demonstrasi

PERKHIDMATAN PELANGGAN TERUNGGUL

Kecemerlangan sesebuah organisasi banyak bergantung kepada sejauh mana penerimaan dan kepuasan yang diperolehi oleh pelanggan terhadap perkhidmatan yang disediakan. Oleh yang demikian, penilaian tahap kecemerlangan dan keberkesanan sesebuah organisasi hanya akan bermakna jika faktor kepuasan pelanggan diambil kira serta menjadikan setiap ketidakpuasan sebagai asas-asas untuk melaksanakan tindakan penambahbaikan bagi kesinambungan organisasi secara menyeluruh dan berterusan. Pengurusan perkhidmatan pelanggan yang cekap dan baik meliputi cara megendalikan kemarahan dan aduan pelanggan. Melalui kursus ini peserta dapat mempertingkatkan lagi kecemerlangan perkhidmatan pelanggan yang selaras dengan standard yang telah ditetapkan oleh organisasi.

OBJEKTIF

 • Memahami perubahan dan transformasi dalam perkhidmatan pelanggan abad ke 21 dan memahamikepentingan pelanggan
 • Menyedari kesilapan-kesilapan dalam perkhidmatan pelanggan yang boleh memusnahkan reputasi organisasi
 • Mengetahui cara menangani aduan pelanggan secara professional
 • Berkeyakinan dan beretika dalam tingkah laku semasa melayani pelanggan dan berurusan dengan pelanggan di kaunter

KAEDAH PENYAMPAIAN

Pendekatan interaktif dan ‘experiental’ dengan memberi penekanan kepada aspek teori dan amali melalui:

 • Ceramah interaktif
 • Aktiviti berkumpulan
 • Tugasan individu
 • Persembahan video
 • Role play
 • Demonstrasi

TOP COMMUNICATION

Seseorang individu yang mampu berkomunikasi dengan baik dan berkesan dapat menonjolkan kewibawaan diri dan organisasinya. Kemahiran komunikasi sangat penting kerana ia memberi kesan langsung terhadap kepuasan para pelanggan, pihak atasan, orang kenamaan, pekerja, rakan dan juga pihak media, seterusnya memberi kesan besar kepada reputasi dan keuntungan organisasinya.

OBJEKTIF

 • Menyedari kesilapan-kesilpan dalam komunikasi secara berkesan dan kesannya kepada reputasi diri dan organisasinya
 • Memberi lebih keyakinan berkomunikasi dengan pelbagai peringkat dalam organisasi serta pelanggan
 • Mengamalkan laras bahasa dan skrip positif dalam komunikasi berkesan
 • Mengetahui dan mengaplikasikan teknik melontarkan suara dan nada suara yang jelas dan difahami seterusnya mampu meningkatkan reputasi diri dan organisasi

KAEDAH PENYAMPAIAN

 • Ceramah interaktif
 • Aktiviti berkumpulan
 • Tugasan individu
 • Latihan praktikal
 • Persembahan video

BUSINESS BRANDING

Brand awareness adalah kemampuan pelanggan dalam mengenali atau mengingat sebuah perusahaan, termasuk nama, gambar, logo, dan juga slogan-slogan tertentu yang pernah digunakan oleh brand tersebut dalam mempromosikan produk-produk mereka. Kemampuan pelanggan untuk mengenal dan mengingat brand memberi peranan besar dalam keputusan seseorang untuk membeli barang.

OBJEKTIF

 • Menyedarkan tentang kepentingan brand awareness kepada syarikat atau perusahaan
 • Memberi lebih keyakinan pelanggan dalam menghargai dan merasai nilai produk yang diperoleh
 • Memperkenalkan tips penting dalam memberi brand awareness kepada pelanggan
 • Membangunkan brand awareness di media social & secara fizikal

KAEDAH PENYAMPAIAN

 • Ceramah interaktif
 • Aktiviti berkumpulan
 • Tugasan individu
 • Latihan praktikal
 • Persembahan video
 • Demonstrasi
Team Building 1

MOTIVASI PASUKAN CEMERLANG

Program pembelajaran berasaskan pengalaman ini direka dengan teliti untuk membantu peserta memahami lebih banyak tentang diri mereka serta bekerja sebagai seorang anggota pasukan. Selain memperbaiki keyakinan diri dan membina kepercayaan di antara rakan kerja, peserta akan memperolehi kemahiran kepimpinan serta kemahiran bekerja secara berpasukan dan membolehkan mereka berdikari di tempat kerja. Melalui program ini, peserta akan mengetahui bagaimana untuk menghadapi cabaran-cabaran ini, berfikir di atas kaki sendiri dan menjadi pekerja yang lebih baik kepada majikan, masyarakat dan negara.

OBJEKTIF

 • Mengetahui peranan yang perlu dimainkan oleh mereka sebagai seorang ahli di dalam organisasi
 • Meningkatkan Rasa Seronok bekerja
 • Memperkukuhkan lagi hubungan erat pasukan
 • Teknik mudah Urus Konflik dan Tekanan

KAEDAH PENYAMPAIAN

Pendekatan interaktif dan ‘experiental’ dengan memberi penekanan kepada aspek teori dan amali melalui:

 • Ceramah interaktif
 • Aktiviti berkumpulan
 • Tugasan individu
 • Persembahan video
 • Role play
 • Demonstrasi
Team Building 2

TRANSFORM TEAM

Program pembelajaran berasaskan pengalaman ini direka dengan teliti untuk membantu peserta memahami lebih banyak tentang diri mereka serta bekerja sebagai seorang anggota pasukan. Selain memperbaiki keyakinan diri dan membina kepercayaan di antara rakan kerja, peserta akan memperolehi kemahiran kepimpinan serta kemahiran bekerja secara berpasukan. Dalam program ini, peserta akan diberi penekanan bahawa dalam hidup ini, mereka akan sentiasa berhadapan dengan cabaran-cabaran.

OBJEKTIF

 • Memahami 5 formula langkah membudayakan kerja berpasukan bagi mencapai matlamat organisasi
 • Memperkasakan kemahiran kepimpinan
 • Berkomunikasi secara berkesan serta memahami pentingnya komunikasi interpersonal dalam kerja berpasukan
 • Membudayakan semangat bekerjasama dan mengatasi sikap menyalahkan antara satu sama lain dalam mencapai matlamat

KAEDAH PENYAMPAIAN

Pendekatan interaktif dan ‘experiental’ dengan memberi penekanan kepada aspek teori dan amali melalui:

 • Ceramah interaktif
 • Aktiviti ‘outdoor’
 • Tugasan individu
 • Persembahan video
 • Role play
 • Demonstrasi
Soft Skill 1

PERKHIDMATAN PELANGGAN TERUNGGUL

Kecemerlangan sesebuah organisasi banyak bergantung kepada sejauh mana penerimaan dan kepuasan yang diperolehi oleh pelanggan terhadap perkhidmatan yang disediakan. Oleh yang demikian, penilaian tahap kecemerlangan dan keberkesanan sesebuah organisasi hanya akan bermakna jika faktor kepuasan pelanggan diambil kira serta menjadikan setiap ketidakpuasan sebagai asas-asas untuk melaksanakan tindakan penambahbaikan bagi kesinambungan organisasi secara menyeluruh dan berterusan. Pengurusan perkhidmatan pelanggan yang cekap dan baik meliputi cara megendalikan kemarahan dan aduan pelanggan. Melalui kursus ini peserta dapat mempertingkatkan lagi kecemerlangan perkhidmatan pelanggan yang selaras dengan standard yang telah ditetapkan oleh organisasi.

OBJEKTIF

 • Memahami perubahan dan transformasi dalam perkhidmatan pelanggan abad ke 21 dan memahamikepentingan pelanggan
 • Menyedari kesilapan-kesilapan dalam perkhidmatan pelanggan yang boleh memusnahkan reputasi organisasi
 • Mengetahui cara menangani aduan pelanggan secara professional
 • Berkeyakinan dan beretika dalam tingkah laku semasa melayani pelanggan dan berurusan dengan pelanggan di kaunter

KAEDAH PENYAMPAIAN

Pendekatan interaktif dan ‘experiental’ dengan memberi penekanan kepada aspek teori dan amali melalui:

 • Ceramah interaktif
 • Aktiviti berkumpulan
 • Tugasan individu
 • Persembahan video
 • Role play
 • Demonstrasi
Soft Skill 2

TOP COMMUNICATION

Seseorang individu yang mampu berkomunikasi dengan baik dan berkesan dapat menonjolkan kewibawaan diri dan organisasinya. Kemahiran komunikasi sangat penting kerana ia memberi kesan langsung terhadap kepuasan para pelanggan, pihak atasan, orang kenamaan, pekerja, rakan dan juga pihak media, seterusnya memberi kesan besar kepada reputasi dan keuntungan organisasinya.

OBJEKTIF

 • Menyedari kesilapan-kesilpan dalam komunikasi secara berkesan dan kesannya kepada reputasi diri dan organisasinya
 • Memberi lebih keyakinan berkomunikasi dengan pelbagai peringkat dalam organisasi serta pelanggan
 • Mengamalkan laras bahasa dan skrip positif dalam komunikasi berkesan
 • Mengetahui dan mengaplikasikan teknik melontarkan suara dan nada suara yang jelas dan difahami seterusnya mampu meningkatkan reputasi diri dan organisasi

KAEDAH PENYAMPAIAN

 • Ceramah interaktif
 • Aktiviti berkumpulan
 • Tugasan individu
 • Latihan praktikal
 • Persembahan video
Business Courses

BUSINESS BRANDING

Brand awareness adalah kemampuan pelanggan dalam mengenali atau mengingat sebuah perusahaan, termasuk nama, gambar, logo, dan juga slogan-slogan tertentu yang pernah digunakan oleh brand tersebut dalam mempromosikan produk-produk mereka. Kemampuan pelanggan untuk mengenal dan mengingat brand memberi peranan besar dalam keputusan seseorang untuk membeli barang.

OBJEKTIF

 • Menyedarkan tentang kepentingan brand awareness kepada syarikat atau perusahaan
 • Memberi lebih keyakinan pelanggan dalam menghargai dan merasai nilai produk yang diperoleh
 • Memperkenalkan tips penting dalam memberi brand awareness kepada pelanggan
 • Membangunkan brand awareness di media social & secara fizikal

KAEDAH PENYAMPAIAN

 • Ceramah interaktif
 • Aktiviti berkumpulan
 • Tugasan individu
 • Latihan praktikal
 • Persembahan video
 • Demonstrasi

Program-program Lain

Success doesn’t just find you. You have to go out and get it.